Wijkkwis 3e editie

De 3e editie van de Wijkkwis komt er aan                                    

Het is weer gelukt! De derde editie van de Wijkkwis is in de maak. Op zaterdag 18 mei gaan teams weer de strijd met elkaar aan. Doe je (weer) mee met een eigen team? Heerlijk en gezellig met elkaar op één avond allerlei vragen beantwoorden en allerlei opdrachten uitvoeren.

Een team mag uit ± 10 – 15 personen bestaan met een gezonde mix van kennis en kunde. Aan leeftijd zijn geen grenzen gesteld en ook mensen van buiten de wijk Armhoefse Akkers mogen gewoon meedoen, mits minimaal een derde van het team in onze wijk woonachtig is (geweest).Houd er bij de samenstelling van je team rekening mee dat het mogelijk is dat meerdere opdrachten gelijktijdig moeten worden uitgevoerd en dat je ook naar bepaalde (buiten)locaties zult moeten gaan.

Aanmelden

Meldt je team zo snel mogelijk aan. Bij de aanmelding dien je op te geven: de teamnaam, een (voorlopig) lijstje met de namen van de teamleden, het adres waar de wijkkwis gespeeld wordt, een teamcaptain met mailadres en telefoonnummer. Verdere communicatie verloopt via de teamcaptain.
Deelname aan de Wijkkwis kost € 25 per team. Dit bedrag dien je gelijktijdig met de aanmelding te bezorgen bij Blossom Armhoefstraat 44. Aanmelden is mogelijk tot en met 26 april en kan ook via wijkkwisarmhoefseakkers@gmail.com. Voor vragen kun je ook op dit mailadres terecht.

Hoe werkt het?

Op zaterdag 18 mei kan het kwisboek met de vragen en opdrachten om 19.00 uur opgehaald worden bij de Pelgrimhoeve. Die avond geef je ook de definitieve namen van je teamleden door. Het is de bedoeling dat je vanuit één adres aan de slag gaat om de kwis te maken. Dit kan bijvoorbeeld bij iemand thuis zijn, of een sportvereniging, in een café, etc. Voorwaarde is wel, dat het adres binnen onze wijkgrenzen ligt. Tijdens de Wijkkwis mag je gebruik maken van alle soorten hulpmiddelen, zoals computers, laptops, rekenmachines, telefoons, buren, familie, vrienden, bekenden, goeie zin, boeken, tijdschriften etc.
Voorafgaand aan de Wijkkwis-avond is er op 10 mei om 20.00 uur in de Pelgrimhoeve een informatieavond, waarop 1 lid van ieder team aanwezig moet zijn. Op deze avond wordt uitleg gegeven over de spelregels, maar worden ook de eerste 2 opdrachten uitgereikt, waarmee ieder team alvast aan de slag kan gaan.

De Wijkkwis

Deze bestaat uit ongeveer 100 vragen en opdrachten welke zijn verdeeld over 11rubrieken. Enkele vragen en opdrachten kunnen gaan over de wijk Armhoefse Akkers. In het wijkblad hebben de afgelopen maanden alvast wat opdrachten gestaan. Het kwisboek staat vol met theorie- en praktijkvragen en doe-opdrachten. Daarnaast bevat de Wijkkwis één of meerdere geheime opdrachten. Meer informatie hierover vind je in het kwisboekje.

Op die zaterdag heb je met je team tot iets voor 23.00 uur de tijd om de Wijkkwis te maken. Uiterlijk om 23.00 uur dient het kwisboekje met antwoorden ingeleverd te zijn bij de Pelgrimhoeve.

En dan…? Dan wordt het wachten geblazen tot zaterdag 25 mei. Op deze avond wordt vanaf 20.00 uur op een spannende, maar vooral gezellige manier het slimste team van de Armhoefse Akkers bekend gemaakt. Tijdens deze avond onthult de organisatie ook een aantal antwoorden. Het gehele kwisboek met alle antwoorden zal na deze avond op de website:www.armhoefseakkers.nlworden geplaatst tezamen met een impressie van de teams en de geleverde inspanningen.

Welk team verslaat de winnaars van de twee voorgaande jaren: ‘Van alle markten thuis’?

 

Reageren is niet mogelijk