Verkeersveiligheid rondom FC Tilburg

De Buurtraad Armhoefse Akkers, de bewoners van Moerenburg en de gebruikers van het voetbalcomplex aan het kanaal hebben verschillende malen bij de gemeente aangedrongen op maatregelen om het veiliger te maken rond het nieuwe sportcomplex. Sinds de uitbreidingen daar is het vaak erg druk met verkeer en dat leidt dikwijls tot onveilige situaties. Er ligt nu een plan van de gemeente.

 

De gemeente past het openbaar gebied aan en de club gaat op eigen terrein zaken aanpassen. Hopelijk gaat dat in elkaars verlengde werken.

De maatregelen van de gemeente:

  • Ter hoogte van de entree van het sportpark wordt een plateau aangelegd om de snelheid van het verkeer te verlagen.
  • Tussen de bomen worden (zogenoemde ‘informele’) haakse parkeervakken aangelegd. Informeel omdat langs een 50 km-weg haaks parkeren eigenlijk niet is toegestaan.
  • Er komt een extra poort in het hekwerk zodat bezoekers sneller van de Hoevense Kanaaldijk op het terrein kunnen komen: minder voetgangers op de weg.
  • Parkeerverbod voor de kant van het kanaal zodat daar geen in- en uitstappers zijn die de weg oversteken richting sportpark.
  • De fietsers die vanuit de Armhoefse Akkers komen, kunnen straks het terrein op via de Oisterwijksebaan, bij Zomerlust Op die manier hoeven zij niet de hele Hoevense Kanaaldijk af te rijden tot aan de hoofdingang.
  • De fietsers komende vanaf de fietsroute Spoorpad kunnen via de nieuwe poort het terrein op.

In het verlengde hiervan gaat FC Tilburg in samenwerking met het sportbedrijf de volgende aanpassingen realiseren:

  • Fietsenstallingen aan beiden zijden worden verplaatst naar de nieuwe entree voor de fietsers.
  • De huidige kantine wordt op de wat langere termijn gesloopt en op deze plek worden extra parkeerplaatsen aangelegd.
  • Er wordt (zie boven) een extra poort gemaakt in het hekwerk langs de Hoevense Kanaaldijk. Zodat men vanuit de auto sneller van de openbare weg het terrein op kan.

Verder is afgesproken dat de club haar leden en gasten gaat wijzen op verkeersveilig gedrag: stimuleren om met de fiets te komen, veilige parkeermogelijkheden gebruiken enz.

De gemeente is nu bezig met de technische uitwerking zodat de aannemer aan de slag kan. De werkzaamheden in de openbare ruimte worden nog dit najaar gerealiseerd. Op dit moment is nog niet bekend wanneer de aanpassingen op het terrein zelf worden gedaan.

Reageren is niet mogelijk