Natuurleerpad – Bord 4

Dierensporen    

Zien
In Moerenburg vinden zoogdieren veel verschillende leefgebieden: de ree leeft in het natte broekbos, het konijn juist in het droge talud van de snelweg. Er zijn muizen, vossen en ook vleermuizen en mollen.

Weten
Konijnenkeutels hebben veel verschillende kleuren. Het konijn eet ze wel twee of drie keer op en steeds meer voedingsstoffen worden gebruikt. De kleur wordt steeds lichter.

Doen
Zoek sporen van zoogdieren. Op deze plek zie je rustplaatsen van vleermuizen.

 

Terug naar Bord 3     Naar Bord 5       Terug naar het kaartje

Reageren is niet mogelijk