Natuurleerpad – Bord 2

Moerenborch   

Zien
Een eeuwenoude boerderij in een beekdal. Later pastorie en landhuis met een grote tuin, slotgracht en theehuisje.

Weten
Bij de opbouw van het moderne Huize Moerenburg is gekozen voor een grotere soortenrijkdom van planten en dieren. Hoogteverschillen en daardoor invloed van vocht en zon zorgen voor diversiteit.    

Doen
Vroeger werden gebruiksvoorwerpen van natuurmateriaal gemaakt. Kun je er twee afbeeldingen van vinden?

 

Terug naar Bord 1        Naar Bord 3          Terug naar het kaartje

Reageren is niet mogelijk