Natuurleerpad – Geschiedenis

Moerenburg is sinds de Steentijd bewoond. Vroeger bestond dit gebied uit een dekzandrug, een beekdal en broekbos. De invloed van mensen die er met name de laatste eeuwen geleefd hebben, is in het landschap terug te zien. In de 14e eeuw werd Hoeve Moerenborch gebouwd, waar het gebied Moerenburg zijn naam aan dankt. Na ook nog als pastorie gediend te hebben, werd het mooie huis in 1750 afgebroken. Dit kleinschalige landschap is bepaald door menselijke invloeden. Rondom Moerenburg kwamen wegen te liggen: de spoorlijn in 1853, het kanaal in 1920 en de rijkswegen in 1950, waarvoor bestaande plassen uitgediept werden. Nu bestaat Moerenburg uit kleinschalig agrarisch landschap met enkele oude boerderijen, moerasbosjes en waterplassen. In 2005 werd Landschapspark Moerenburg onderdeel van Nationaal Landschap Het Groene Woud.

Poort naar het Groene Woud

Nationaal Landschap Het Groene Woud is het gebied, gelegen in de stedendriehoek Tilburg, Eindhoven en ’s-Hertogenbosch. Het kent een grote afwisseling in het landschap en vele overgangen: schrale heide, vennen, bossen, moerassen, stuifzand en bloemrijke graslanden. Buiten deze natuurkern ligt een afwisselend agrarisch cultuurlandschap met enkele landgoederen. Het geheel wordt doorsneden door verschillende beken: de Dommel, de Beerze en de Rozep. De diversiteit in het landschap zorgt ook voor een grote diversiteit aan planten en dieren.Café Zomerlust aan de Oisterwijksebaan 15 is een bezoekerscentrum van Moerenburg als poort naar Het Groene Woud.

Terug

Reageren is niet mogelijk