MET HET OOG OP 2018

MET HET OOG OP 2018 | WAT IS JOUW VOORSTEL VOOR 2018?

Wat mag er volgens jou niet ontbreken in de plannen voor 2018?

Voordat de raad besluit over de plannen voor 2018, is eerst de Stad aan het woord.

Welke ideeën leven er bij inwoners, belangenverenigingen, organisaties, wijken en buurten?

Hebben zij plannen waarvan ze zeggen: ‘die verdienen een plek in de begroting voor 2018’?

Zijn er Tilburgers met voorstellen waarvoor in 2018 geld vrijgemaakt moet worden?

Dat wil de raad graag weten.

Iedereen kan tot 30 oktober plannen via het platform www.methetoogop2018.nl  voorstellen of ideeën indienen.

Tijd genoeg dus. Maar wacht niet te lang, zodat ook jouw plan of voorstel op tijd bij de raad terecht komt.

Alle ingediende plannen worden op dit platform gepubliceerd en zijn openbaar. Je kunt dus ook de plannen van anderen bekijken.

Die kun je liken als je vindt dat een plan steun verdient. Ben je het niet eens met een plan? Dan kun je dat ook aangeven.

Ga naar www.methetoogop2018.nl

 

 

Reageren is niet mogelijk