Wijktoets subwijk 103

Subwijk 103

Subwijk 103 scoort op geen enkele pijler van de wijktoets negatief. Op verzoek van de buurtraad hieronder een aantal veiligheidsgegevens, om daarmee de vergelijking te kunnen maken met subwijk 104. Subwijk 103 wordt begrensd door de Ringbaan Oost, Sint Josephstraat, Prof. Dondersstraat en Spoorlaan heeft 411 woningen en 1044 inwoners.

2014 en 2016 vergeleken

Ik noem hier steeds de jaartallen 2014 en 2016. Dat is het jaar waarin de wijktoets is opgeleverd. Voor de registraties is gebruik gemaakt van de getallen over een heel jaar, resp juli 2012 – juli en juli 2014-juli 2015. Lemon is afgenomen in september 2015.

LeMon

De wijktoets bestaat voor een deel uit uitkomsten van de LeMon enquête. Een aantal vragen heeft een directe relatie met veiligheid. Hieronder zet ik de cijfers die bij die vragen gegeven zijn in tabellen voor 2014 en 2016:

2014 2016
Overlast van het gedrag van anderen 5,4 6,3
Overlast van activiteiten (bijv horeca, drugsgebruik) 5,9 6,2
Criminaliteit 6,0 6,4
Veiligheid overdag 7,8 8,2
Veiligheid ‘s avonds 6,5 6,9

In 2016 zijn er geen onvoldoendes. Wel is het cijfer voor “Overlast van activiteiten” significant lager dan het stedelijk gemiddelde.

Hoewel de cijfers hoger zijn dan in 2014 is de verbetering niet statistisch significant.

 

Registraties

Op het onderdeel veiligheid komen de registraties vooral uit politiecijfers. Om de diverse subwijken vergelijkbaar te maken, worden ze omgerekend naar een promillage. Als er in een buurt met 1000 inwoners 8 inbraken zijn, betekent dat een promillage van 8. Vervolgens wordt het gemiddelde van een aantal subcategorieën genomen om tot een score voor een categorie te komen.

Gewogen scores Wijktoets 2014 Wijktoets 2016 2016 gemiddeld
Inbraken (woningen, bergingen) 9,7 8,5 10,2
Diefstallen 1,5 19,3 6,9
Geweldsmisdrijven 0,3 0,3 1,6
Overlast 0,7 6,7 8,2

 

Absoluut Wijktoets 2014 Wijktoets 2016
Inbraken (woningen, bergingen) 8 7
Diefstallen 8 101
Geweldsmisdrijven 2 2
Overlast 3 28

 

Probleem bij subwijk 103 is dat dat de cijfers vervuild zijn. Alle aangiftes/meldingen met het adres “Spoorlaan ongenummerd” worden in deze subwijk meegeteld. Het gaat dan met name om aangiftes via Internet van fietsendiefstallen en andere diefstallen in de buurt van het station.

Om een meerjarige vergelijking te kunnen maken met een reëlere uitkomst heb ik de cijfers opgevraagd zonder “Spoorlaan ongenummerd”. Dat geeft de volgende uitkomsten

 

Meerjarige ontwikkeling inbraken:

2011: 12

2012: 11 inbraken

2013: 21 inbraken

2014: 10 inbraken

2015: 12 inbraken

Over de langere termijn dus een vrij stabiel beeld. Dat is overigens best opvallend, want over de hele gemeente genomen daalt het aantal woninginbraken. Binnen die daling zien we echter dat het aantal inbraken in gebieden met dure woningen die goed bereikbaar zijn vanaf de snelweg (bijv Enschot, Udenhout) stabiel blijft.

 

Diefstallen (autodiefstal, fietsendiefstal, diefstal uit auto’s, zakkenrollen) ligt volgens de wijktoets 2016 boven het stedelijk gemiddelde. Dit cijfer is vanwege internetaangiftes het meest ‘vervuild’. Zonder “Spoorlaan ongenummerd” zijn de aantallen als volgt:

2011: 18 stuks

2012: 16

2013: 23

2014: 31

2015: 27

Zonder “Spoorlaan ongenummerd” ligt het aantal diefstallen dus flink lager. De gewogen score op deze categorie zou dalen van 19,3 naar 13,1, dus nog steeds boven het stedelijk gemiddelde. Binnen de subcategorieën schommelen de aantallen. In 2014 bestond het grootste deel uit fietsendiefstallen (21 stuks); in 2015 waren de meeste aangiftes van diefstallen uit of vanaf motorvoertuigen (20 stuks)

 

Geweldsmisdrijven (bedreiging, mishandeling) scoren ver onder het stedelijk gemiddelde. Dat is meerjarig ook het geval.

2011: 3

2012: 3

2013: 5

2014: 2

2015: 2

 

Overlast scoort in de wijktoets 2016 rond het stedelijk gemiddelde. De aantallen schommelen wat door de jaren; er lijkt geen trend in te zitten. “Vernieling” is in subwijk 103 binnen deze categorie de grootste subcategorie (13 stuks in 2015).

2011: 32

2012: 27

2013: 26

2014: 18

2015: 24

Meldingen van overlast in het Jan Ingenhouszpark/Carré worden in principe geregistreerd in subwijk 104

Opvallend is dat de absolute aantallen voor 2012 en 2013 flink afwijken van het absolute aantal dat basis was voor de wijktoets 2014.

 

Totaalbeeld op de pijler “Veiligheid” is daarmee:

  • Inbraken en overlast rond het stedelijk gemiddelde
  • Diefstallen boven stedelijk gemiddelde
  • Geweldsmisdrijven onder stedelijk gemiddelde.

Bekijk ook de presentatie met de resultaten van de LeMon enquête voor Tivoli en Armhoefse Akkers voor 2013 en 2015.

 

 

Reageren is niet mogelijk