Dossier Ontwikkelingen Aldi-terrein Spoordijk

26 februari 2021

De Buurtraad geeft in de buurtkrant deze reactie op de ontwikkelingen rondom het Aldi-terrein.

25 februari 2021

De VVD-fractie stelde deze vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

20 februari 2021

Bewonerscollectief uit de omgeving van het Aldi-terrein stuurt deze brief aan de Tilburgse Gemeenteraad.

17 februari 2021

Dit artikel verscheen in het Brabants Dagblad.

Bouwplannen Aldi-terrein

De buurtraad is door de initiatiefnemers van het klooster en het Aldi-terrein geïnformeerd over de plannen die beide nog in een pril beginstadium zijn. Wij hebben nadrukkelijk aangegeven dat we garanties willen dat er geen parkeerprobleem ontstaat. Dat is tot nu toe ook een belangrijk aandachtspunt van de gemeente bij de beoordeling van de plannen. Het is niet zo dat de buurtraad instemt met de plannen of een akkoord geeft. Zo werkt het niet. Daar gaat de gemeente over.

Wij hebben bij de initiatiefnemers duidelijk aangegeven dat zij met de direct omwonenden in gesprek moeten gaan. Beide hebben toegezegd dat ze dat ook gaan doen.

Huisvesting voor senioren uit de wijk is een terugkomende wens vanuit de buurt. Dat daar nu iets mee gaat gebeuren vinden wij positief. Hoe dat uiteindelijk wordt ingevuld hangt van veel factoren af. Parkeren is er daar één van. Daarnaast dringt de buurtraad aan op levensloopbestendige woningen, zoveel mogelijk groen en duurzaamheid op het gebied van energie. De buurtraad zal binnenkort het initiatief nemen om een klankbordgroep in te stellen waarin omwonenden en andere betrokkenen zitting hebben.

24 mei 2018

Uitnodiging inloopavond 29 mei.

 

14 mei 2018
Zienswijze van de Buurtraad op het ontwerpbestemmingsplan “Tilburg, herziening meerdere locaties (Kempenbaan West, Ringbaan Oost, Spoordijk)”. Korte info over de herziening op deze pagina; meer op de gemeentelijke pagina.

Reageren is niet mogelijk