Dossier Camping Moerenburg

13 april 2018

Stadscamping Tilburg is begonnen met de opbouw van de Roadburncamping. Woensdag 18 april komen de eerste gasten, donderdagochtend de 19e de rest. Er worden ongeveer 1.000 gasten verwacht. Op maandag 23 april vertrekt iedereen
weer. Kom zeker een keer een kijkje nemen! Vooral vrijdag-,  zaterdag- en zondagochtend zijn leuke ochtenden.

Het grote nieuws is dat Stadscamping Tilburg na de Roadburncamping naar het NOAD-terrein in de Melis Stokestraat vertrekt voor de rest van het seizoen. De kosten daar liggen een stuk lager omdat de basisvoorzieningen er zijn. Het vergunningentraject voor deze plek loopt, maar is nog niet afgerond.

Stadscamping Tilburg hoopt veel mensen van Armhoef op de Buurtcamping te mogen ontvangen op 29 en 30 juni en 1 juli.

7 maart 2018

Plattegrond van de camping. Capaciteit voor maximaal 1464 gasten.

24 februari 2018

Persbericht met de planning en uitnodiging voor een kijkmiddag op 21 april. Bezoek ook de website van de Stadscamping.

14 februari 2018

Vergunningaanvraag voor Roadburn.

18 januari 2018

Informatieavond omwonenden Moerenburg Stadscamping

18 oktober 2017

In 2018 is als eerste camping geboekt Roadburn, aan de Oisterwijksebaan.

24 april 2017

Net als bij Roadburn zullen dit seizoen ook de andere campings gewoon plaatsvinden op het voormalige VGL terrein, het toekomstige Spoorpark. De werkzaamheden op het terrein beginnen ten vroegste in september dus tot die tijd kan gebruik worden gemaakt van het terrein op de vertrouwde locatie. Zie ook http://spoorparktilburg.nl/evenementen-in-2017/

Er is  een optie op gebruik van het terrein tegenover Café Zomerlust in Moerenburg het komende seizoen, mocht het gebruik ervan nodig zijn in verband met werkzaamheden op het Spoorpark.

6 maart 2017

Omdat er op het Van Gend & Loos-terrein voorlopig nog geen werkzaamheden zullen plaatsvinden, kan Stadscamping Tilburg de camping voor bezoekers van Festival Roadburn in april dit jaar gewoon op de voor iedereen vertrouwde plek organiseren. Half april beslist de Tilburgse raad of de plannen voor het toekomstige Spoorpark goedgekeurd worden en dan weten we wordt ook bekend wat de planning zal zijn voor de rest van dit jaar… De campings voor Festival Mundial, WOO HAH! en De Buurtcamping staan vooralsnog gewoon nog ingepland aan de Oisterwijksebaan.

stadscamping-logo-wit-op-groen

 

 

 

Klik op het logo voor de website van de Stadscamping.

 

 

 

 

 

Verslag overleg stadscamping 21 december 2016

Bijeenkomst stadscamping & belanghebbenden

Aangaande evenementencampings 2017

21-12-2016, Zomerlust

Aanwezigen: Erik van Gool en Brigitte Blanken – Stadscamping, Hein Jacobs – Buurtraad Armhoefse Akkers, Corin Sweegers – omwonende, Gijs van Esch van Café Zomerlust  – omwonende, Paul Roborgh – Werkgroep Behoud Moerenburg, Esther Hermans  – Knotploeg Moerenburg

Aantekeningen door Erik van Gool

Ik heb de besproken onderwerpen achteraf als volgt gecategoriseerd:

 1. Datums
 2. Algemeen
 3. Inrichting terrein
 4. Orde/overlast
 5. Natuur/omgeving

De bijeenkomst is in goede sfeer verlopen.

 1. Datums

20-24 april: Roadburn Festival. Opbouwen vanaf 19e, opruimen t/m 26e

Verwachte aantal kampeerders: 800

16-18 juni: Best Kept Secret (optie). Opbouwen vanaf 14e. Aantal kampeerders: nog onbekend (maar kleinschalig)

23-25 juni: Mundial. Opbouwen vanaf 21e.  Aantal kampeerders: 600

30 juni – 2 juli: Woohah. Aantal kampeerders: 1500

14-16 juli: Buurtcamping. Aantal kampeerders: 500

Gedurende de periode 14 juni – 18 juli zullen er materialen staan, echter de camping zal slechts op bovenstaande data opengesteld zijn voor publiek.

 

 1. Algemeen
  • De camping is alleen toegankelijk voor kampeerders, polsbandjessysteem.
  • Er staat altijd een controleur bij de poort.
  • Er is 24 uur beheer aanwezig, aangevuld met beveiliging.
  • 90% van de kampeerders reserveert vooraf, bij sommige edities zal het zelfs niet mogelijk zijn zonder reservering nog op de camping te komen.
  • Geen alcoholische horeca, geen live muziek, en praktijk wijst uit dat overdag en ‘s avonds veruit de meeste bezoekers in de stad zijn en niet bij ons.
  • Vanaf nu tot aan Roadburn houden we contact en plannen we nog bijeenkomsten. Na Roadburn komt een evaluatie.
  • Er komt een moment gedurende de eerste camping, waarop buurt en andere geïnteresseerden op de koffie kunnen komen, een rondleiding krijgen, en de gasten kunnen ontmoeten.
  • We zoeken nog vrijwilligers! Een oproep komt in de wijkkrant!
  • De Buurtcamping wordt een kampeerweekend waarbij we graag een grote rol voor wijkbewoners zien!

 

 1. Inrichting terrein

Er is op dit moment nog geen officiële tekening gemaakt. Doelstelling: eerste week januari af (dit is intussen gebeurd).

Wel was er een globaal idee omtrent de inrichting van het veld, hieronder een aantal besproken aspecten:

 • Ingang camping in uiterste westpunt vh veld, da’s dus nog voor Zomerlust rechts.
 • Bij de poort staat ook de receptie.
 • “Lelijke” onderdelen zoals parkeren en toiletwagens achter op het veld.
 • Open terrein/ tentjesveld is noordelijke helft terrein.
 • Na overleg plaatsen we de centrale tent met voorzieningen als ontbijt, oplaadpunt, terras in de zuidoosthoek van het terrein.
 • Plaatsing van de Flexotel-units zodanig dat er geen saaie gesloten wand ontstaat aan oostkant terrein.
 • We hebben gesproken over hekwerk: normaal gesproken huren we bouwhekken, maar die zijn nogal lelijk. Stadscamping belooft geen bouwhekken te zetten, en na te denken over de afscheiding, wellicht is de bestaande afrastering voldoende. Hierop komen we terug.
 • De 2e poort is alleen geopend op de vertrekdagen (en in geval van calamiteit).

 

 

 1. Orde/overlast
  • Er is tijdens de campings continu beheer en toezicht aanwezig.
  • In overleg met de andere aanwezigen besluit stadscamping af te zien van een feestavond met live muziek op de vrijdagavond met Mundial.
  • Tijdens de buurtcamping kan evt. wel een akoestisch optreden plaatsvinden. We spreken af dat we tegen die tijd zeker weer op tijd overleggen.
  • De stadscamping gaat er alles aan doen om de bezoekers met auto via de gewenste aanrijroute te laten komen. Actiepuntje: wegwerkzaamheden Lovense Kanaaldijk?
  • Parkeren op eigen terrein. Toezicht op parkeren buiten het terrein door onze vrijwilligers, foutparkeerders aanspreken. Onze inschatting: er is ruimte genoeg, daarnaast zien we dat men na aankomst de auto laat staan tot dag van vertrek. Weinig tussentijdse rijbewegingen.
  • Mocht bij onze grootste camping (Woohah) er toch behoefte zijn aan meer parkeerplek, zullen de parkeerterreinen van de sportcomplexen wellicht ingezet worden.
  • Er komt een telefoonnummer waarmee rechtstreeks met de dienstdoende beheerder kan worden gebeld.
  • Stadscamping zoekt contact met buurtpreventie Armhoefse Akkers en de wijkagent.
  • Het zou mooi zijn als we een stroomaansluiting zouden kunnen regelen bij het transformatorhuisje, want dan is geen aggregaat nodig. Indien we wel met een aggregaat gaan werken, beloven we op zoek te gaan naar de stilste die er is!
  • Vrijwilligers en professionele security kunnen ook worden ingezet om in de omgeving te opereren, alsmede indien nodig bij Zomerlust.

5.   Natuur/omgeving

 • Er komt in een cirkel van grofweg 50 m rondom de nestkast van de valk geen rumoerige activiteit. Het parkeren van auto’s evt. wel mogelijk, indien deze inderdaad niet af-en-aanrijden.
 • Vanzelfsprekend wordt het veld en omgeving schoongehouden.
 • We werken met rijplaten om de ondergrond te beschermen.
 • Onze sanitaire voorzieningen en de afvalverwerking voldoen aan de hedendaagse regels.
 • Geen harde muziek, ook meegebrachte stereo’s of autoradio’s worden verzocht uit te laten. In de vergunning zal een dB niveau genoemd worden.
 • Wildkamperen in de omgeving is niet toegestaan. De gemeente kan hier op controleren.
 • Aan het eind van het seizoen komt er een “schouw”: in het veld wordt bekeken wat de stand van zaken is, waarna een evaluatie plaatsvindt.

 

 

15 december 2016

Buurtraad: geen bezwaar tegen Stadscamping

De meerderheid van de buurtraad Armhoefse Akkers ziet geen grote bezwaren tegen de tijdelijke komst – voor één seizoen – van de Stadscamping naar de rand van Moerenburg. Afgelopen week werden, op initiatief van de buurtraad, de omwonenden door de organisatie geïnformeerd over de details van de plannen. Daar werd uitleg gegeven over de plannen en over de maatregelen die genomen gaan worden op het gebied van verkeersafwikkelling, beveiliging en regels met betrekking tot geluid en schoonmaken. Met een groep betrokkenen uit de buurt (omwonenden, vertegenwoordiging van de buurtraad en de Werkgroep Behoud Moerenburg) wordt verder gewerkt aan een ontwerp van de inrichting van het terrein, waarbij de omgeving zo min mogelijk overlast zal hebben.

Uit informatie die de buurtraad bij de wijkraad Noordhoek heeft opgehaald, is gebleken dat de Stadscamping daar de afgelopen jaren niet voor overlast heeft gezorgd en dat de organisatie alles steeds in goed overleg met omwonenden heeft gedaan. De buurtraad stelt de organisatie van de Stadscamping wel voor om nog een extra informatiebijeenkomst voor de buurt te beleggen. Daarnaast wil de buurtraad direct na het eerste campingweekeinde met de organisatie een evaluatie om te bespreken of de dingen zijn gegaan zoals was afgesproken.

 

7 december 2016

Stadscamping naar Moerenburg?

Direct omwonenden, de Buurtraad, de Werkgroep Behoud Moerenburg en de omgevingsmanager schoven, op initiatief van de Buurtraad, op woensdag 7 december jl. aan voor een overleg met de organisatie van de Stadscamping.  Een camping in Moerenburg? No way!

De kou werd echter meteen behoorlijk uit de lucht gehaald door een gedegen presentatie vanuit de Stadscamping.  Het was allerminst de bedoeling dat onze wijk zo overvallen zou worden door de berichtgeving over de komst van de Stadscamping. “Wij zijn hier te gast en hadden het echt anders moeten aanpakken”, was een beetje de teneur van hun voordracht. Vooral de druk vanuit concertorganisaties om naar andere campings op zoek te gaan, vroeg om zeer snel handelen. Dat zou namelijk het einde van de Stadscamping betekenen. Het aanbod van Harrie Kolen om zijn wei  in Moerenburg te huren, kwam dan ook voor de Stichting Stadscamping nipt op tijd.

Vijf weekenden
Wat betekent dit nu concreet? Het weiland recht tegenover Café Zomerlust wordt gedurende vijf weekenden in 2017 omgetoverd tot een camping. In 2018 gaat de Stadscamping weer terug naar het Van Gend & Loosterrein, waar zij ook afgelopen jaren zaten.

In het 3e weekend van april worden 300 campingplaatsen beschikbaar gesteld voor het Roadburn Festival en verder zijn de vier weekenden van 16 juni tot 16 juli bestemd voor gasten van o.a. Festival Mundial, WOO HAH! en de Buurtcamping. De plek wordt vooral benut voor overnachten en een ontbijt, daarna is bijna iedereen vertrokken naar de festiviteiten. Er zal alleen sprake zijn van livemuziek op de vrijdagavond vóór Mundial en tijdens de BBQ bij de Buurtcamping. Parkeren gebeurt op het terrein zelf, waarop ook een grote tent komt als ontmoetingsplek plus voorzieningen zoals receptie, veldkeuken en sanitair. Tussen de campingweekenden door wordt alles zo veel als mogelijk afgebroken en opgeruimd. Veel meer informatie is te vinden in de bijgevoegde presentatie.

Afstemming
“Wij zijn een camping, géén festival,” benadrukte voorzitter Eric Steur van de Stichting Stadscamping een aantal keren. “Wij willen ook graag allerlei concrete zaken afstemmen met belanghebbenden.” Dat blijkt. Er wordt direct een werkgroepje met wijkbewoners gevormd, dat de indeling van het terrein gaat bepalen. Het verkeer wordt zoveel als mogelijk langs de Hoevense Kanaaldijk geleid en tegen eventueel geluidoverlast of andere overlast zal meteen worden opgetreden. Daarbij is de organisatie op de campingdagen continu bereikbaar en wordt o.a. gewerkt met een toegangscontrole. Inmiddels is een officiële aanvraag gedaan bij de gemeente om alléén in 2017 gedurende vijf weekenden het evenement Stadscamping in Moerenburg te houden.

En hoe kan worden teruggekeken op deze bijeenkomst? Kritisch, maar opbouwend! Wordt vervolgd.

Jaap van Loon/buurtkrant Armhoefse Akkers

 Klik hier voor de presentatie van de Stadscamping.

Reageren is niet mogelijk