Reactie Buurtraad op plannen WaterProef

20 november 2020

Waterzuivering Moerenburg

De Klankbordgroep Waterzuivering Moerenburg en de Buurtraad Armhoefse Akkers zijn verrast door een publicatie in het Brabants Dagblad van 20 november waarin aangekondigd wordt dat er straks 60.000 bezoekers per jaar naar de waterzuivering zullen komen.

De Klankbordgroep bestaat uit verschillende betrokkenen uit de directe omgeving en is opgericht om mee te praten en te denken over de plannen. Het was lange tijd stil. Voorzitter Frans Lemmens heeft eerder navraag gedaan bij gemeente, maar kreeg geen inzage in de plannen. De gemeente zou de initiatiefnemers laten weten dat de Klankbordgroep graag de plannen wilde zien en erover wilde praten, zoals eerder is afgesproken. Van de initiatiefnemers Zweerts en Jonkers heeft de Klankbordgroep niets vernomen.

De Klankbordgroep is not amused dat zij via de krant moest vernemen wat de plannen zijn. Datzelfde geldt ook voor de Buurtraad Armhoefse Akkers.

Voorzitter Frans Lemmens van de Klankbordgroep: “Wij hebben een zorgvuldig proces doorlopen met het Waterschap om te komen tot randvoorwaarden voor de ontwikkeling. We hebben medewerking toegezegd aan het conceptplan. De initiatiefnemers hebben twee keer met de Klankbordgroep gecommuniceerd. Alleen over het ingediende plan bij de aanbesteding. Voor de indiening van een uitgewerkt plan hebben ze geen terugkoppeling gegeven. Ze hebben ons verder niet betrokken bij het uitwerken van hun plannen. Wij voelen ons niet serieus genomen. En we zijn daarom behoorlijk pissig. Er is gedurende een jaar geen contact geweest, zo ga je niet om met toekomstige buren.”

Klankbordgroep en Buurtraad zijn zeer verontrust zijn over de plannen:  60.000 bezoekers per jaar! Zorgelijk is met name de aantrekkingskracht voor autoverkeer: kunnen die auto’s wel op het terrein worden geparkeerd? Zo niet wat er gebeurt dan: parkeren langs kanaalzijde met als gevolg geluidsoverlast en onveilige situaties? Ook roepen de voorgenomen horeca-activiteiten vragen op: komen er ook feesten en partijen en evenementen?

Voorzitter Lout Donders van de Buurtraad Armhoefse Akkers: “Wij zijn stomverbaasd. Na een moeilijk proces is er op initiatief van ons een Klankbordgroep gekomen die kan meedenken. De afspraak met Waterschap de Dommel en de Gemeente Tilburg was dat er een transparant en open proces zou komen. Nu blijkt er een concreet plan te liggen dat gedeeltelijk ook al is goedgekeurd. Onbegrijpelijk, onfatsoenlijk en niet volgens afspraak.”

De Klankbordgroep verwacht dat de initiatiefnemers contact opnemen en gaat maandag ook het Waterschap benaderen met de vraag om een toelichting van de plannen en duidelijkheid over contracten die nu al getekend zijn en of en hoe daar de eerder afgesproken randvoorwaarden in zijn meegenomen.

 

 

 

 

Reageren is niet mogelijk