Loudonstraat 2

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure, gepubliceerd op 27 september 2018

Op 5 juli 2018 is een presentatie gehouden om de buurt te informeren over de plannen voor de vastgoedontwikkeling van het complex Loudonstraat 2. De presentatie is hier te bekijken.

Ben Poelman van BBvastgoed is bereikbaar in geval van vragen: 0653357639 of  Bpoelman@bbvastgoed.eu

 

Schermbreed

Reageren is niet mogelijk