Kerstbomen en lichtjes voor in de buurt!

Afgelopen jaren was het een groot succes: op verschillende plaatsen in de buurt stonden kerstbomen met lichtjes, en onder die bomen werden allerlei gezellige borrels en andere bijeenkomsten gehouden.

Dit jaar is het corona en gaan heel veel gezellige dingen niet door. Toch willen we als buurtraad ook nu weer een aantal bomen met lichtjes ter beschikking stellen. We gaan ervanuit dat ze op een veilige, corona-proof-manier worden geplaatst. En dat er alleen kleine groepjes mensen bij elkaar komen, zoals het onder de regels valt. Het is nu nog lastig in te schatten hoe het tegen het eind van het jaar zal zijn, maar het zal zeker anders zijn dan vorige jaar toen grote borrels mogelijk waren. Mag er niets, dan zijn de kerstbomen toch gezellige bakens in de wijk.

De bomen zijn dus bedoeld om buiten te plaatsen, op centrale plekken in de buurt. De bomen en lampjes worden geregeld, betaald en rondgebracht. De lampjes blijven eigendom van de buurtraad om ze ook in de komende jaren weer te kunnen gebruiken.

De rest is aan de buurtbewoners die zich melden: de boom planten, stroom regelen en de lichtjes in de boom hangen, versieren, ervoor zorgen, verantwoording voor de lichtjes, weer opruimen en voor zover mogelijk iets gezelligs onder de boom organiseren.

Ben je met een groepje in je straat en vind je dit een goed idee? Geef dan door waar je de boom wilt plaatsen en wie de contactpersoon is. Mail naar buurtraad@armhoefseakkers.nl. Alleen aanmelding per mail is geldig.

Graag reactie vóór 26 november a.s., dan hebben we tijd om de boel te regelen. Iedereen krijgt na 30 november bericht, bij te veel aanmeldingen beslist de buurtraad welke plekken het meest geschikt zijn. De bomen worden hoogstwaarschijnlijk op zaterdag 12 december rondgebracht. Ook daarover volgt tegen die tijd nog bericht aan de contactpersonen.

Reageren is niet mogelijk