Informatieavond over postcoderoosproject

Informatieavond 21/11 over postcoderoosproject bij GGz, Jan Wierhof 7 (19:30-21:30)

De postcoderoos biedt een geweldige kans als je eigen dak niet of onvoldoende geschikt
is voor zonnepanelen en je toch gebruik wilt gaan maken van zonne-energie.

De komende 10-20 jaar zal er veel veranderen met betrekking tot onze energievoorziening. Onze energie zal vooral veel duurzamer moeten worden opgewekt. Ook burgers (en bedrijven) pakken een stevige rol in de nieuwe energievoorziening. Sommige buurtbewoners gebruiken daar hun eigen dak voor, andere bewoners zoeken nog naar mogelijkheden. De postcoderoos biedt een geweldige kans.

Wat is een postcoderoos – project?
De noodzaak van de energietransitie staat wel op ieders netvlies. Met zonnepanelen op het eigen dak kunnen particulieren hier aan bijdragen. Dit is echter niet voor iedereen mogelijk, bijvoorbeeld omdat het dak niet gunstig ligt ten opzichte van de zon of een boom het zonlicht te veel verstoord. De postcoderoos-projecten maken het voor particulieren mogelijk zonnepanelen te kopen op het ‘dak van een ander’. Op deze manier kun je toch bijdragen aan een duurzamere energievoorziening en profiteren van de mogelijkheden van zonnepanelen.

Postcoderoos-project Armhoefse Akkers
Onze buurt draagt al op verschillende manieren bij aan de energietransitie. De wens van de vrijwilligers in het buurtteam Armhoefse Akkers is om naast energiebesparing ook de mogelijkheid te ontwikkelen om met zonnepanelen duurzame energie in de wijk op te wekken.

Na ruim 2 jaar verkennen komt het postcoderoos project Energiefabriek Armhoefse Akkers een grote stap dichterbij. In samenwerking met Basisschool Armhoefse Akker en met de GGZ (Jan Wierhof) is het mogelijk om nu een haalbaar initiatief te realiseren. Zowel de basisschool als de GGZ vinden duurzaamheid van groot belang en willen hieraan bijdragen.

Informatiebijeenkomst 21 november (19:30-21.30 uur bij GGZ)
Op 21 november willen de initiatiefnemers van het Buurkracht team Armhoefse Akkers in samenwerking met Energiefabriek013 informatie delen over het postcoderoosproject. Naast een verdere uitleg over het project kunnen dan ook vragen worden beantwoord als “wat kost het mij”, “wat levert het mij op” en “hoe komt die energie bij mij thuis”. Ook zal er op deze avond de mogelijkheid bestaan om panelen te reserveren. Zorg dus dat je er bij bent op 21 november 2019.

Meer dan alleen duurzame energie!
Op de informatiebijeenkomst willen we ook in gesprek raken met buurtgenoten die mee willen denken over de wijze waarop we meer kunnen realiseren dan alleen de opwekking van duurzame energie. Hoe kunnen we de basisschool en haar leerlingen zo optimaal mogelijk betrekken bij de eigen energiefabriek? Hoe kunnen we wellicht de elektrische buurauto koppelen aan de eigen energiecentrale waardoor de auto in de zonnige tijden van het jaar echt op duurzame energie rijdt, en we wellicht de accu’s van de auto’s kunnen gebruiken om tijdelijk energie op te slaan? Hoe kunnen we duurzame energie bereikbaar maken voor buurtgenoten met een beperktere beurs?

Samenwerking met Energiefabriek013
Energiefabriek013 ontwikkelt postcoderoos-projecten. Zij brengt kennis en ervaring in en neemt de voorfinanciering voor haar rekening. Zo heeft zij al het postcoderoosproject Energiefabriek Oude Leij (735 panelen) gerealiseerd en wordt voor het einde van het jaar Energiefabriek Spoorpark (280 panelen) operationeel. Voor meer informatie zie: http://www.energiefabriek013.nl/de-zon/zon-op-andermans-dak/ . Op de websites van Oude Leij (www.energiefabriekoudeleij.nl) en Spoorpark (www.energiefabriekspoorpark.nl) is ook al heel veel informatie te vinden in de vraag- / antwoord rubrieken.

Het Buurkrachtteam Armhoefse Akkers: Hein Jacobs, Ger Pepels, Trudy Wajong, Alexander Savelkoul, Frans van Bakel.
Contactpersoon is Hein Jacobs, heinjac@telfort.nl, tel 06-38969996.

Reageren is niet mogelijk