Senioren Netwerk Armhoefse Akkers

Het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers bestaat uit een aantal enthousiaste actieve wijkbewoners. Zij worden ondersteund door de Buurtraad Armhoefse Akkers en door het sociaal werk van ContourdeTwern. Het netwerk komt op voor belangen van senioren in de wijk. Het voorziet de ouderen in de wijk van informatie over diverse onderwerpen die voor hen van belang kunnen zijn en organiseert en ondersteunt gezellige activiteiten in de wijk.

Belangenbehartiging
Hierbij speelt het Senioren Netwerk zoveel mogelijk in op de wensen van oudere wijkbewoners. Zo heeft het bijvoorbeeld gezorgd voor:

 • een bloedprikpost in de wijk
 • een extra bankje in Moerenburg
 • het beter afstellen van de stoplichten aan de Ringbaan Oost

Daarnaast onderzoekt het Senioren Netwerk samen met de Buurtraad mogelijkheden voor het realiseren van een woon/zorgvoorziening in de wijk voor ouderen.

Informatie
Het Senioren Netwerk organiseert informatiebijeenkomsten over diverse onderwerpen. Onderwerpen die onder andere aan bod zijn gekomen:

 • Veranderingen in de zorg (met info-kaart over zorg en welzijn in de wijk)
 • Goed horen
 • Telefooncirkel

Uit een inventarisatie van het netwerk bleek behoefte te zijn aan ondersteuning op de computer. Het netwerk heeft daar in samenwerking met een vrijwilliger op ingespeeld met het opzetten van een:

 • Tablet-inloop
 • Cursus basisvaardigheden op de computer

Gezellige activiteiten
Het Senioren Netwerk biedt allerlei gezellige activiteiten voor alle senioren in de Armhoefse Akkers. Bijvoorbeeld:

 • Tilburg Tour (eens in de twee jaar): met de bus gaan de deelnemers naar diverse interessante en leuke plekken in Tilburg waar je normaal gesproken niet zo snel komt.
 • Diner in de wijk: samen met de KBO organiseert het netwerk eens in de zes weken een gezellig, lekker en betaalbaar driegangendiner in de Pelgrimhoeve.
 • Contactmiddagen: gezellige middagen waarbij mensen met dezelfde interesse aan elkaar gekoppeld kunnen worden, om samen wat leuks te ondernemen (fietsen, wandelen, uit eten, uitstapjes, sport, etc.). Dit kunnen tweetallen of grotere groepjes zijn.

Mocht u interesse hebben in de activiteiten van het Senioren Netwerk houd dan in ieder geval de buurtkrant in de gaten. Alle activiteiten en diensten worden altijd via de buurtkrant en via www.armhoefseakkers.nl bekendgemaakt.

Wilt u juist meedenken en eventueel mee vergaderen met het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers? Of heeft u vragen of ideeën voor onderwerpen die het Senioren Netwerk kan oppikken, neem dan contact op met Ineke van Kasteren, tel. 013 5446783 of mail naar seniorennetwerk@armhoefseakkers.nl.

Reageren is niet mogelijk