De Twern

Een ouderenadviseur, een mantelzorgconsulent en een maatschappelijk werker van de Twern houden in het Gezondheidscentrum Piushaven afwisselend spreekuur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 – 10.30 uur.
Telefoon: 013 – 5446544;  e-mail: GHCpiushaven@twern.nl

  • Ouderenadviseur
    Individuele 60-plussers kunnen bij de ouderenadviseur terecht voor informatie en advies over wonen, zorg, welzijn, financiën, ontmoeting en ontspanning.
  • Mantelzorgconsulent
    Mensen die onbetaald, intensief en langdurig voor anderen zorgen kunnen ondersteuning krijgen van de mantelzorgconsulent. De mantelzorgconsulent kan helpen bij het vinden van antwoorden op allerlei vragen en het aanpakken van problemen. Dit kan individueel gebeuren, of in een familiegesprek, eventueel in afstemming met andere hulpverleners.
  • Maatschappelijk werker
    Mensen die problemen hebben in het dagelijks leven kunnen terecht bij de maatschappelijk werker. De maatschappelijk werker ondersteunt mensen bij het oplossen van en omgaan met hun problemen in hun dagelijks leven of in hun werk.

Reageren is niet mogelijk