ContourdeTwern

  • Sociaal werker met aandachtsgebied ouderen 

De sociaal werker met aandachtsgebied voor ouderen weet veel op het gebied van gezond en gelukkig ouder worden in je eigen buurt. Door ervaring en kennis worden bewoners begeleid naar dat wat er is of kan zijn. Ook heeft de sociaal werker goede contacten met ouderenorganisaties, wijk- en buurtraden en vrijwilligers.

Voor vragen, ideeën of aanmelden voor een Fijn Thuis-gesprek: neem contact op met Ashley Fasting via 06 104 238 30 of mail naar ashleyfasting@contourdetwern.nl

  • Sociaal werker met aandachtsgebied mantelzorg

Mensen die onbetaald, intensief en langdurig voor anderen zorgen, kunnen ondersteuning krijgen van de sociaal werker met aandachtsgebied mantelzorg. Deze sociaal werker kan helpen bij het vinden van antwoorden op allerlei vragen en het aanpakken van problemen. Dit kan individueel gebeuren, of in een familiegesprek, eventueel in afstemming met andere hulpverleners.

Voor vragen kunt u zich altijd melden bij het AdviesPunt van ContourdeTwern via 013 549 8646 of stuur een mail naar adviespunt@contourdetwern.nl.

Reageren is niet mogelijk