Overlast vrachtverkeer


10 april 2021

Raadsbrief met bijlage over vrachtverkeer in Armhoef.

2 januari 2021

Brief van de Buurtraad aan de leden van de Gemeenteraad.

14 oktober 2020

Stand van zaken Verkeerswerkgroep.

21 januari 2020

Antwoordbrief op brief buurtraad van 19 december 2019. Tekening behorend bij het verkeersbesluit om vrachtverkeer op de Lovense Kanaaldijk, komende vanuit het noorden, verplicht links- of rechtsaf te laten slaan bij de kruising met de Bosscheweg.

19 december 2019

Overslagterminal Loven
Brief van de Buurtraad aan B&W van 19 december 2019.

8 april 2019

Verslag van het overleg

5 februari 2019

Samenvatting van de bewonersavond en ideeën en suggesties van bewoners

5 februari 2019

Sheets van de presentatie

10 januari 2019

E-mail Corné van Oirschot  van 10 januari 2019 aan wethouder Jacobs.

30 december 2018

Denk mee op de bijeenkomst over vrachtverkeer

De Buurtraad en de gemeente zijn al een tijd in gesprek over het vrachtverkeer in de wijk. De gemeente heeft inmiddels tellingen gedaan en de Buurtraad heeft veel informatie verzameld.
Nu nodigen de gemeente en de Buurtraad samen de buurt uit om mee te komen denken: wat voor oplossingen zijn er mogelijk? Welke voor- en nadelen hebben die oplossingen?
De bedoeling is om ‘het gevoel van de buurt’ op te halen en daarna een werkgroep te vormen die een voorstel uitwerkt voor een concreet pakket met maatregelen. Een pakket dat rekening houdt met de diverse belangen in de buurt.

Iedereen is van harte welkom op dinsdag 5 februari 2019 in de Pelgrimhoeve.
Inloop vanaf 19.45 uur. Start om 20.00 uur.

Marc van Akkeren, gemeente Tilburg / Erwin Jacobs, Buurtraad Armhoefse Akkers

15 oktober 2018

Samen nadenken over vrachtverkeer

De Buurtraad heeft onlangs een gesprek gehad met de gemeente over de overlast van doorgaand vrachtverkeer in de wijk. Na een foto-actie op Facebook en de resultaten van de tellingen die de gemeente heeft laten uitvoeren is iedereen het erover eens: de hoeveelheid vrachtverkeer is veel te hoog voor een dergelijke woonwijk. De oorzaken zijn ook bekend: vrachtwagenchauffeurs nemen de Hoevense Kanaaldijk en de J.P. Coenstraat om de files op de Bosscheweg te ontwijken en andersom om het viaduct op de Ringbaan-Oost niet te hoeven nemen. Soms omdat ze denken dat hun vrachtwagen te hoog is.

Over de enige echte juiste maatregel is ook overeenstemming: het spoorviaduct op de Ringbaan-Oost stamt uit de jaren dertig. Inmiddels is het verkeersaanbod gewijzigd. Een reconstructie van het viaduct kost gauw zo’n twintig miljoen euro. In antwoord op raadsvragen zeggen B&W dat dat nu niet kan. Andere maatregelen zouden kunnen zijn: de busbaan op de Bosscheweg weer voor het gewone verkeer openstellen, zodat de doorstroming daar sneller gaat: dus minder files.

Samen met de buurt en de Buurtraad wil de gemeente om de tafel om na te denken wat verder nog opties zouden kunnen zijn. Misschien zijn er wel wijkbewoners die een briljant idee hebben. Plaats en datum van een speciale avond daarvoor worden nog bekendgemaakt.

4 oktober 2018

Schermbreed

 

september 2018

De laatste maanden is verschillende keren aan de Buurtraad gevraagd of er iets gedaan kan worden aan overlast van vrachtverkeer in de wijk. Vooral de J.P. Coenstraat heeft hier als doorgaande weg mee te maken, maar ook andere straten merken de effecten van vrachtwagens die hier ongewenst terechtkomen. Soms zijn ze hier verdwaald, verkeerde afslag genomen en hoe kom je er dan weer uit…? Maar vaak rijden ze ook bewust de wijk in om de stoplichten en de drukte op de Ringbaan en de Bosscheweg te mijden.

Er zijn al veel foto’s gemaakt door buurtbewoners, van schade aan hun auto tot gevaarlijke situaties die ontstaan doordat enorme vrachtwagens de bocht niet kunnen maken of om een andere reden vast komen te staan.

De smileys die door de gemeente in de J.P. Coenstraat zijn geplaatst, leverden helaas geen specifieke informatie over het vrachtverkeer op. En als we aan de bel trokken bij de gemeente, leverde dat tot nu toe niet veel op. Immers: iedereen mag door de buurt rijden en hier moeten ook vrachtwagens komen voor bijv. een verhuizing of om spullen te leveren.

Maar het zijn heel vaak vrachtwagens die hier duidelijk niet hoeven te zijn of die van bijv. een bedrijf aan het kanaal zijn en bewust de sluiproute nemen.

Intussen heeft D66 vragen hierover gesteld in de gemeenteraad en heeft de Buurtraad een brandbrief naar het college van burgemeester en wethouders gestuurd, cc naar de gemeenteraad. Als gevolg daarvan is er toch weer overleg geweest met de gemeente. We willen kijken of er behalve het uitdiepen van het spoorviaduct over de Ringbaan (wat o.a. door de hoge kosten steeds wordt uitgesteld) er nog andere maatregelen mogelijk zijn. Zodra er meer bekend is, zullen we dit laten weten.

Wat ook kan helpen, is om bij bedrijven waarvan de vrachtwagens hier als sluipverkeer door de wijk komen, een melding te doen. In het verleden is dat nuttig gebleken. De Buurtraad heeft hier een begin mee gemaakt door een brief te sturen aan PontMeyer, met het verzoek hun chauffeurs te vragen niet meer doelbewust door onze wijk te rijden maar de ‘grote weg’ te nemen.

We vragen buurtbewoners om ook zulke meldingen te doen, alles kan helpen!

Wie ‘bewijsmateriaal’ zoals foto’s wil opsturen, kan dat doen naar buurtraad@armhoefseakkers.nl.

Lees ook de brief aan Burgemeester en wethouders van 16 april en de raadsvragen van D’66.

De resultaten van de snelheidsmeting die gedurende 6 weken heeft plaatsgevonden in de J.P.Coenstraat zijn bekend; er is eerst 2 weken met het display uitgeschakeld gemeten, vervolgens 2 weken met het display ingeschakeld en tot slot weer 2 weken uitgeschakeld. Doordat rond oud en nieuw de accu’s ‘leeg’ waren, ontbreekt daar een (beperkt) aantal dagen. Bekijk het overzicht voor richting west en richting oost.

 

Bekijk hier de foto’s.

Reageren is niet mogelijk