Overlast vrachtverkeer

De laatste maanden is verschillende keren aan de Buurtraad gevraagd of er iets gedaan kan worden aan overlast van vrachtverkeer in de wijk. Vooral de J.P. Coenstraat heeft hier als doorgaande weg mee te maken, maar ook andere straten merken de effecten van vrachtwagens die hier ongewenst terechtkomen. Soms zijn ze hier verdwaald, verkeerde afslag genomen en hoe kom je er dan weer uit…? Maar vaak rijden ze ook bewust de wijk in om de stoplichten en de drukte op de Ringbaan en de Bosscheweg te mijden.

Er zijn al veel foto’s gemaakt door buurtbewoners, van schade aan hun auto tot gevaarlijke situaties die ontstaan doordat enorme vrachtwagens de bocht niet kunnen maken of om een andere reden vast komen te staan.

De smileys die door de gemeente in de J.P. Coenstraat zijn geplaatst, leverden helaas geen specifieke informatie over het vrachtverkeer op. En als we aan de bel trokken bij de gemeente, leverde dat tot nu toe niet veel op. Immers: iedereen mag door de buurt rijden en hier moeten ook vrachtwagens komen voor bijv. een verhuizing of om spullen te leveren.

Maar het zijn heel vaak vrachtwagens die hier duidelijk niet hoeven te zijn of die van bijv. een bedrijf aan het kanaal zijn en bewust de sluiproute nemen.

Intussen heeft D66 vragen hierover gesteld in de gemeenteraad en heeft de Buurtraad een brandbrief naar het college van burgemeester en wethouders gestuurd, cc naar de gemeenteraad. Als gevolg daarvan is er toch weer overleg geweest met de gemeente. We willen kijken of er behalve het uitdiepen van het spoorviaduct over de Ringbaan (wat o.a. door de hoge kosten steeds wordt uitgesteld) er nog andere maatregelen mogelijk zijn. Zodra er meer bekend is, zullen we dit laten weten.

Wat ook kan helpen, is om bij bedrijven waarvan de vrachtwagens hier als sluipverkeer door de wijk komen, een melding te doen. In het verleden is dat nuttig gebleken. De Buurtraad heeft hier een begin mee gemaakt door een brief te sturen aan PontMeyer, met het verzoek hun chauffeurs te vragen niet meer doelbewust door onze wijk te rijden maar de ‘grote weg’ te nemen.

We vragen buurtbewoners om ook zulke meldingen te doen, alles kan helpen!

Wie ‘bewijsmateriaal’ zoals foto’s wil opsturen, kan dat doen naar buurtraad@armhoefseakkers.nl.

Lees ook de brief aan Burgemeester en wethouders van 16 april en de raadsvragen van D’66.

De resultaten van de snelheidsmeting die gedurende 6 weken heeft plaatsgevonden in de J.P.Coenstraat zijn bekend; er is eerst 2 weken met het display uitgeschakeld gemeten, vervolgens 2 weken met het display ingeschakeld en tot slot weer 2 weken uitgeschakeld. Doordat rond oud en nieuw de accu’s ‘leeg’ waren, ontbreekt daar een (beperkt) aantal dagen. Bekijk het overzicht voor richting west en richting oost.

 

 

Reageren is niet mogelijk