Duveldorp: geen Gruweldorp!

Aanleiding

Medio 2021 werden de bewoners in de omgeving van het Duvelhok aan de St. Josephstraat hier in Tilburg overvallen door plannen in en rond het Duvelhok. Projectontwikkelaar Dokvast uit Oisterwijk bleek met de gemeente Tilburg in gesprek over een verdere ontwikkeling van dit rijksmonument.

Cabaratière Karin Bruers, de laatste eigenaar van het Duvelhok gebruikte de ruimte voor activiteiten in het sociale domein, waarbij het maken van de inmiddels landelijke bekende “bènkskes” wellicht het bekendst was.

Dokvast heeft het Duvelhok eind 2020 gekocht van mw. Bruers en deze ontwikkelaar heeft heel andere plannen: grand café, klein hotel, een kunstroute en woningen op het parkeerterrein achter het Duvelhok in de Dunantstraat.

Zowel de wijze waarop Dokvast zijn plannen tracht te realiseren, maar vooral ook de horecaplannen en het volume woningen dat deze vastgoedpartij wil laten bouwen, hebben de buurt in verzet doen komen.

 

(Bouw)plannen Dokvast (zie ook www.Duveldorp.nl en https://architectenweb.nl/nieuws/artikel.aspx?ID=49369)

 • Horeca in het Duvelhok plus buitenterras van ca. 300 m2;
 • Zes hotelkamers in het Duvelhok;
 • Kunstroute met verbinding St. Josephstraat en Tivolipark;
 • 175 Appartementen in een woontoren van ruim 70 meter op de huidige parkeerplaats die ca. 160 m2 groot is.
 • (deel) mobiliteit en parkeren

 

Buurtcommissie

 • Opdracht:
  • Zoveel mogelijk informatie vergaren opdat de buurt een relevante gesprekspartner kan zijn voor zowel de ontwikkelaar als ook voor gemeente. Alleen zo denkt de buurt invloed uit te kunnen oefenen op de plannen van Dokvast en op de instantie die uiteindelijk vergunningen zal moeten verstrekken.
  • Om zoveel mogelijk buurtgenoten te kunnen informeren, maakt de buurtcommissie gebruik van flyers, email-posts en straks ook van een website en Facebook-pagina. Deze zullen voortdurend gevoed worden met alles wat van belang is voor het verzet tegen de plannen van Dokvast, want het moge duidelijk zijn dat die in de huidige vorm totaal onacceptabel zijn voor de buurt.
 • Wie is wie?

Alex Meijers – Andries de Wilde – Anton van Kalmthout – Armin Becker – Bas Roozen – Casper Verstappen – Claudia Zurink – Frank van Poppel – Fred Blans – Frits Aarts – Hein Jacobs – Inge van de Vorst – Jan Eijsermans – Jean Pierre Bertens – Karen Leurs – Lout Donders – Marieke van Gool – Marielle Hoefnagels – Mariëtte Struycken – Niek de Cock – Sietse de Wit –  Sylvia van Roij – Tamara Podda – Toine Peerboom – Toine Rijnen – Twan Mickers – Ulco Mes

 

Werkwijze

 • Hoe?
  • De buurtcommissie werkt met een binnenkring van ca. 10 personen en een buitenkring waarbij alle leden betrokken zijn.
  • Uit de binnenkring worden de personen op basis van expertise gevonden die de gesprekken met de verschillende partijen voeren. De buitenkring is het klankbord voor de binnenkring en kan zelf ook actief bijdragen leveren.
 • Wat?
  • Informatie verzamelen;
  • Gesprekken organiseren met:
   • projectontwikkelaar
   • gemeente
   • andere belanghebbenden
  • Communicatie bevorderen:
   • buurtgenoten informeren
   • nieuwsbrieven
   • mailberichten
   • etc.
  • Alles aanpakken dat relevantie heeft voor het tegenhouden van het Duveldorp zoals dat nu op de tekentafel ligt.

 

Documenten

 

Contact: buurtcommissie.duveldorp@gmail.com

Zie voor verdere informatie de website: onsDuvelhok.nl

Ook te volgen op facebook: onsduvelhok

Reageren is niet mogelijk