StadsBAKens

Het groen in de wijk Armhoefse Akkers is beperkt. De nieuwe bomen in een deel van de JP Coenstraat doen nog heel iel aan en met de StadsBAKens willen we op een andere manier ruimte bieden aan het groen in de wijk. Waar jarenlang het groen vertaald is in bloemen en planten, willen we tegelijkertijd aansluiting zoeken bij nieuwe bewegingen. Het gaat dan om twee bewegingen: allereerst willen we de landbouw, hoe kleinschalig in eerste instantie ook, terugbrengen naar de stad. Daarbij willen we ook wijzen op de mogelijkheid om juist met landbouw in verticale richting te werken: nu nog maar op bescheiden schaal, maar het idee is interessant om verder te verkennen. Met de StadsBAKens sluiten we aan op het initiatief van Mundial om tijdens het festival de Urban Farm volop de ruimte te geven. We krijgen daar een prominente plaats om het initiatief te tonen.

Als tweede sluiten we met de StadsBAKens aan op de beweging die het ‚delen’ onder de aandacht brengt. Het ‚delen’ als het nieuwe versie van ‚hebben’ krijgt vorm in deze stadsBAKens: als buurt plaatsen we groentetuinen in de openbare ruimte. We verzorgen samen  deze tuinen en we kunnen er met zijn allen gebruik van maken: verse kruiden voor op de salade, een paar eigen Armhoefse Akker-boontjes bij de broccoli of enkele tomaatjes als tussendoortje.

En natuurlijk: het mag er ook bijzonder uitzien. Kunst, natuur en historie ontmoeten elkaar. We kiezen er nu voor om drie dezelfde BAKens te maken met het  profiel van één van de oudste stenen huizen van Tilburg. We leggen zo ook een directe link n

Stadsbaken01

aar het fantastische buitengebied van onze wijk. In de toekomst kunnen de profielen van de BAKens natuurlijk uitgebreid worden met andere bijzondere objecten in de wijk. Bijvoorbeeld als een aandenken aan onze kerk of klooster. Als er ideeën zijn willen we die graag ondersteunen bij de uitwerking. Wellicht geven we een aanzet voor meer BAKens in andere wijken in de stad of wellicht zelfs in andere steden.

Kijk verder op de Facebook-pagina.

 

 

 

Reageren is niet mogelijk