Werkgroep Behoud Moerenburg

De vereniging is opgericht op 3 november 1989. Ze heeft tot doel het gebied Moerenburg in zijn huidige vorm en gebruik van kleinschalig agrarisch landschap met natuur en natuurwetenschappelijke en landschappelijke waarde te handhaven en/of te verbeteren.
De Vereniging (Werkgroep) tracht dit doel te bereiken door:

  • het volgen van en kritisch reageren op mogelijke ruimtelijk en ecologische ontwikkelingen in het gebied;
  • het organiseren van activiteiten welke op het doel gericht zijn;
  • het ondernemen van juridische procedures ter handhaving van de huidige vorm en gebruik van het gebied;
  • het meedenken over ontwikkeling en stimuleren van meer landschappelijk groen in het gebied.

Zie voor meer informatie de website Moerenburg.info.

Reageren is niet mogelijk