Bewonersinitiatieven

Onderwerp Piushaven

  • Bewonersplatform Piushaven
  • De Harde Noordkant

Gelieerd aan de buurtraad

Werkgroep Kerk en Klooster
De werkgroep Kerk en Klooster ijvert voor behoud en herbestemming van de Sacramentskerk, een streven dat door vrijwel alle politieke partijen in de stad wordt gesteund. De werkgroep bestaat uit wijkbewoners en vertegenwoordigers van de Heemkundekring Tilborch en voert overleg met de gemeente en het bisdom.
Contactpersoon: Riny van Veldhuijsen  lveldhui@xs4all.nl
Werkgroep Spelenplan
Contactpersoon: Ineke van Kasteren   buurtraad@armhoefseakkers.nl
Werkgroep Senioren
Contactpersoon: Ineke van Kasteren   buurtraad@armhoefseakkers.nl
Werkgroep Verkeer
Contactpersoon: Johan van der Have   buurtraad@armhoefseakkers.nl

Reageren is niet mogelijk