Senioren

Niet alleen voor de jeugd, ook voor de oudere buurtbewoners vinden er volop activiteiten plaats. Maar dat niet alleen, ook zorg voor elkaar en zorg in de buurt is belangrijk. Diverse ouderenorganisaties maken zich hier sterk voor.

Senioren Netwerk Armhoefse Akkers

Het Senioren Netwerk komt op voor seniorenbelangen in de wijk. Heeft u wensen, een idee of een klacht? Of wilt u zelf meedenken in het netwerk? Neem dan contact op met de ouderenwerker van de Twern Kitty Lumens, 013 – 542 57 29 kittylumens@contourdetwern.nl

Gratis computerhulp voor senioren
Steeds meer ouderen schaffen een computer aan. Maar hoe werkt dat nou allemaal?! Het ‘Senioren Netwerk Armhoefse Akkers’ heeft een aantal vrijwilligers die u kunnen helpen met vragen rondom het gebruik van de computer. Wilt u leren hoe u kunt e-mailen of internetten of heeft u andere vragen omtrent de computer, neem dan contact op Kitty Lumens. Haar gegevens staan  hierboven vermeld.

ContourdeTwern

Een ouderenadviseur, een mantelzorgconsulent en een maatschappelijk werker van ContourdeTwern houden in het Gezondheidscentrum Piushaven afwisselend spreekuur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 – 10.30 uur.
Telefoon: 013 – 5446544;  e-mail: GHCpiushaven@twern.nl

 • Ouderenadviseur
  Individuele 60-plussers kunnen bij de ouderenadviseur terecht voor informatie en advies over wonen, zorg, welzijn, financiën, ontmoeting en ontspanning.
 • Mantelzorgconsulent
  Mensen die onbetaald, intensief en langdurig voor anderen zorgen kunnen ondersteuning krijgen van de mantelzorgconsulent. De mantelzorgconsulent kan helpen bij het vinden van antwoorden op allerlei vragen en het aanpakken van problemen. Dit kan individueel gebeuren, of in een familiegesprek, eventueel in afstemming met andere hulpverleners.
 • Maatschappelijk werker
  Mensen die problemen hebben in het dagelijks leven kunnen terecht bij de maatschappelijk werker. De maatschappelijk werker ondersteunt mensen bij het oplossen van en omgaan met hun problemen in hun dagelijks leven of in hun werk.

De Zonnebloem

De Zonnebloem wil een positieve bijdrage leveren aan het leven van mensen die door ziekte, handicap of gevorderde leeftijd lichamelijke beperkingen hebben en voor wie als gevolg daarvan sociaal isolement dreigt. Door mogelijkheden te bieden om contacten te leggen en erop uit te trekken, leveren hun vrijwilligers een plezierige impuls aan het leven. Kijk voor meer informatie op de website van De Zonnebloem afdeling Oosthoeve-Heuvel – Tilburg.Contactinformatie: Joke Roovers (voorzitter)  013 455 50 75 of Joop van de Ven (penningmeester) 013 456 12 81.

KBO Sacrament

De KBO komt op lokaal en provinciaal niveau actief op voor de belangen van 50-plussers. Deze belangen liggen op het terrein van inkomen, wonen, welzijn en zorg. Zij stimuleren en ondersteunen sociale en culturele activiteiten en geven individuele leden persoonlijk advies en begeleiding. De KBO biedt ook een platform voor zingeving en spiritualiteit en verzorgen cursussen voor hun bestuurders en vrijwilligers.Voor meer informatie bel of mail met J. Notenboom 013 – 543 64 96, e-mail: e.notenboom@home.nl

Biljarten

De Biljartvereniging Sacrament is een onderdeel van de KBO. Wilt u een keer langskomen? Neem dan contact op met Theo van Erven via e-mail tvanerven@outlook.com

 

Welkom bij activiteiten voor senioren!

Op de website www.ouderenactief.nl kunt u zoeken naar activiteiten voor senioren in alle wijken van Tilburg. In deze activiteitenwijzer staan de regelmatig terugkerende activiteiten voor senioren. Niet alleen van de Twern, maar ook van andere organisaties. Van cursussen tot dansmiddagen, van creatieve en sportieve clubs tot gezellig samen eten. Bij de knop ‘Nieuws’ vindt u nieuwtjes en aankondigingen van eenmalige activiteiten voor ouderen, zoals voorlichtingsbijeenkomsten, toneel- en filmvoorstellingen, concerten en andere muzikale optredens, evenementen als de Seniorenbeurs, etc.
In elk wijkcentrum van de Twern ligt ook een boekje van ouderenactief.nl waarin alle activiteiten uit het betreffende gebied terug te vinden zijn.
Een kleine greep uit het activiteitenaanbod zo dicht mogelijk in de buurt, waar senioren uit de Armhoefse Akkers ook van harte welkom zijn.

 • Tai Chi
  Donderdag 10.30 – 11.30 uur
  Locatie: V39, Veemarktstraat 39
  Kosten: € 5 per keer
  Contactpersoon: Conchita Barbé, 06-51145759
 • Bridge
  Woensdag en donderdag 13.00 – 17.00 uur
  Locatie: Vorstenhof, Piusstraat 9, tel 013-5360366
  Kosten: na te vragen bij de contactpersoon Lia van Gorp, 013-5442875
 • Sjoelen
  Donderdag 20.00 – 22.30 uur
  Locatie: Wijkcentrum de Spil, Heikestraat 54
  Kosten: Gratis
  Contactpersoon: Kitty Lumens, 013-5425729
 • Wandelclub, rustig tempo
  Vrijdag 13.15 – 14.30 uur met aansluitend koffie/thee
  Vertrek vanaf wijkcentrum de Spil, Heikestraat 54
  Kosten: Gratis
  Contactpersoon: Kitty Lumens, 013-5425729
 • Sportief wandelen (snel tempo)
  Woensdag 10.00 – 11.30 uur met aansluitend koffie/thee
  Vertrek vanaf buurthuis Jeruzalem, Casper Houbenstraat 109
  Kosten: Gratis
  Contactpersoon: Marianne van Zutphen, 013-5425729
 • Knutselen
  Woensdag 10.00 – 12.00 uur
  Locatie: Wijkcentrum de Spil, Heikestraat 54
  Kosten: na te vragen bij de contactpersoon
  Contactpersoon: Nel Groenendael, 013-5364880Handwerkclub
  Donderdag 13.00 – 15.30 uur
  Locatie: buurthuis Jeruzalem, Casper Houbenstraat 109
  Kosten: Kleine bijdrage voor materiaal
  Contactpersoon: Thea Bosboom, 013-5714762 of 06-22642389

Reageren is niet mogelijk