Verslagen Beheeroverleg Jan Wier

Er is een beheeroverleg Jan Wier. Dit beheeroverleg is opgericht om de kwaliteit van wonen, werken en verblijven in de wijk te bewaken en te borgen. Het overleg is 20 juli 2012 voor het eerst bijeengekomen. Het beheeroverleg heeft de volgende taken en bevoegdheden, vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.
– Het volgen en bespreken van specifieke meldingen en klachten en het volgen en bespreken van de ontwikkelingen in de objectieve en subjectieve veiligheid in de woonomgeving.
– Het volgen en bespreken van de aanstaande verhuizing van de MHU naar Jan Wierhof en het volgen en bespreken van de uitvoering van medische heroïnebehandeling op hoofdlijnen.
– Het volgen en bespreken van de toekomstige verhuizing van de overige voorzieningen van Novadic-Kentron naar Jan Wierhof.
– Bewaken van de afspraken en bespreken en vastleggen van eventuele veranderingen in omstandigheden of afspraken.

Het overleg vergadert om de maand, op de derde dinsdag en is naast een onafhankelijke voorzitter en notulist samengesteld uit vertegenwoordigers van:

GGz Breburg
Buurtbewoners
Buurtraad
Wijkagenten
Novadic-Kentron
Gemeente Tilburg
Klasse Theater
Stichting Carré

U kunt hier de verslagen van het overleg lezen. Klik hier voor de permanente afspraken per 9 mei 2017.

13 juni5 september

13 juni5 september

9 mei

2016
12 januari
8 maart
5 april
17 mei
14 juni
12 juli
6 september
11 oktober
6 december
2017
14 februari 

14 maart
11 april
9 mei
13 juni
5 september
14 november

 

Reageren is niet mogelijk