Verslagen Beheeroverleg Jan Wier

Er is een beheeroverleg Jan Wier. Dit beheeroverleg is opgericht om de kwaliteit van wonen, werken en verblijven in de wijk te bewaken en te borgen. Het overleg is 20 juli 2012 voor het eerst bijeengekomen. Het beheeroverleg heeft de volgende taken en bevoegdheden, vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.
– Het volgen en bespreken van specifieke meldingen en klachten en het volgen en bespreken van de ontwikkelingen in de objectieve en subjectieve veiligheid in de woonomgeving.
– Het volgen en bespreken van de aanstaande verhuizing van de MHU naar Jan Wierhof en het volgen en bespreken van de uitvoering van medische heroïnebehandeling op hoofdlijnen.
– Het volgen en bespreken van de toekomstige verhuizing van de overige voorzieningen van Novadic-Kentron naar Jan Wierhof.
– Bewaken van de afspraken en bespreken en vastleggen van eventuele veranderingen in omstandigheden of afspraken.

Het overleg vergadert om de maand, op de derde dinsdag en is naast een onafhankelijke voorzitter en notulist samengesteld uit vertegenwoordigers van:

GGz Breburg
Buurtbewoners
Buurtraad
Wijkagenten
Novadic-Kentron
Gemeente Tilburg
Klasse Theater
Stichting Carré

U kunt hier de verslagen van het overleg lezen. Klik hier voor de permanente afspraken per 15 januari 2019.

 

 

2016
12 januari
8 maart
5 april
17 mei
14 juni
12 juli
6 september
11 oktober
6 december
2017
14 februari 

14 maart
11 april
9 mei
13 juni
5 september
14 november
2018
16 januari

20 maart
15 mei
21 augustus
18 september
23 oktober
20 november
2019
19 februari
16 april
21 mei
17 september
19 november
2020
21 januari
21 april
19 mei

 

Reageren is niet mogelijk