Oproep tot protest

Beste buurtbewoners,
Als medebewoners van deze prachtige wijk Armhoef, vormen we samen met een vertegenwoordiging vanuit de Buurtraad Armhoefse Akkers, de commissie Jan Wierhof. Helaas is de kans zeer groot dat er binnenkort iets ingrijpend in onze wijk gaat veranderen. Wij hebben namelijk uit meerdere betrouwbare bronnen bevestigd gekregen, dat alle Tilburgse vestigingen van Novadic/Kentron, een instelling voor drugsverslaafden,nagenoeg zeker verplaatst gaan worden naar de locatie Jan Wier. De panden 1, 2 en 3 van Jan Wier staan namelijk leeg of komen leeg en staan in de verkoop.
Dit betekent dat in onze wijk, naast de huidige opvang voor mensen met dubbele diagnose, de volgende voorzieningen er bij komen:
1)      Heroïneverstrekking driemaal daags aan circa 20 mensen.
2)      Dag- en nachtopvang aan drugsverslaafden circa 40 bedden.
3)      Kliniek.
4)      Methadonverstrekking en gebruikersruimte voor dagelijks 80-100 mensen.
Vanuit de top van Jan Wier zijn de bovenstaande punten 1 en 2 schriftelijk bevestigd,  alsmede de onderstaande letterlijke aanhalingen:
·         “10 april een kerngroep van NovadicKentron en GGzBreburg, met mensen van verschillende discipline ( Vastgoed, Communicatie, Beleid, Inhoud)  bij elkaar kwamen om te spreken over een mogelijke vestiging van NovadicKentron op het terrein van  GGzBreburg.
·         “Mogelijke verkoop van gebouwen van GGzBreburg aan NovadicKentron – de kans dat dit door gaat is zeer groot”
·         “De Gemeente Tilburg ( krachtens richtlijnen/afspraken, die zijn gemaakt met NovadicKentron en dan met name over de heroïneverstrekking post) de regie voert bij de communicatie.”
Het Actiecomité Zorgvlied heeft bevestigd,dat met de GemeenteTilburg is overeengekomen,datde aldaar gesitueerde Heroïne – en Methadonverstrekking van tijdelijke, maximaal 5 jaar zo mogelijke korter, is.
Op dit moment is er al sprake van behoorlijke overlast door bewoners van Jan Wier. Deze overlast concentreert zich tot nu toe met name aan de kant van de Gerard van Swietenstraat.Het gaat dan om agressieve en verwarde mensen, drugsdealers, inbraken, vernielingen, etc.
Wij vrezen dat de overlast bij vestiging van Novadic/Kentron veel groter gaat worden en zich ook gaat verspreiden naar andere straten in onze buurt. Voor de leefomgeving van onze kinderen vinden wij dit een zeer slechte ontwikkeling.
Uit gesprekken met buurtbewoners uitZorgvlied, blijkt dat als een besluit eenmaal is genomen, het tij niet meer is te keren. Daarom sturen wij u deze brandbrief.
Uit gesprekken met raadsleden blijkt dat bij de gemeente van de huidige overlast nauwelijks iets bekend is. Kennelijk wordt er weinig gemeld, of meldingen worden bij de verkeerde instantie gedaan. Gevolg is dat bij de gemeente het beeld leeft,  dat er geen problemen zijn en dat er dus nog wel iets meer bij kan.
Om de besluitvorming inzake Novadic/Kentron op locatie Jan Wier te beïnvloeden en vestiging zo mogelijk te voorkomen, hebben wij uw hulp nodig:
·         Stuur ons een e-mail met uw ervaringen van overlast.
·         Meld alle toekomstige overlast bij het centraal meldpunt van de gemeente: tel: 14013 of via de website: https://winkel.tilburg.nl/burger/CentraalMeldpunt
·         Laat ons weten hoe u staat tegen vestiging van alle Novadic/Kentron vestigingen in onze wijk door onderstaande strook in te vullen en in te leveren op een van onderstaande adressen.
Wij zullen dit doorspelen naar enkele politieke partijen, die er verder mee aan de slag kunnen. Iedereen die ons een e-mail stuurt en/of de strook inlevert, zullen wij op de hoogte houden van de voortgang.
Met vriendelijke groet namens de leden van de commissie Jan Wierhof, ressorterend onder de Buurtraad Armhoefse Akkers.
ANTWOORDSTROOK
Naam              : ………                                                         Handtekening:
Adres              : ……….
E-mailadres     : ……….
0
Ik maak me zorgen om de huidige ontwikkelingen rond Jan Wier en Novadic/Kentron
0
Ik eis dat de gemeente de bewoners tijdig betrekt in dit proces, ruim voordat het besluit genomen is conform het Stappenplan voor maatschappelijke gevoelige voorzieningen opgesteld door de Gemeente Tilburg. (*1)
0
Ik ben tegen de komst van alle Novadic/Kentron vestigingen op locatie Jan Wier
U kunt de strook bezorgen in de brievenbus P.F. Bergmanstraat 4

Reageren is niet mogelijk