Bomen J.P. Coenstraat en Armhoefstraat

Gemeente Tilburg,
t.a.v. de heer J.Mastenbroek
Postbus 90155
5000 LH Tilburg

18 januari 2016
cc: Marc van Akkeren, Marjo van Velthoven

Betreft: Bomen J.P. Coenstraat en Armhoefstraat

Geachte heer Mastenbroek,

Naar aanleiding van het gesprek dat onze buurtraad met u had en de bewonersbrief die de gemeente vervolgens heeft verstuurd, hebben wij via een brief de betrokken bewoners om hun mening gevraagd.
Wij hebben de bewoners gevraagd met suggesties te komen en daarbij ook een aantal suggesties gedaan. De keuze-opties die wij voorlegden zijn:
-de oplossing die de gemeente voorstelt
-nu direct alle bomen vervangen
-selectief bomen vervangen.

In totaal zijn 144 brieven bezorgd, waarvan er 55 ingevuld zijn terugbezorgd. De keuze voor optie 1 en 2 is ongeveer gelijk. Vastgesteld kan worden dat van de mooie groene straten van weleer niet veel meer over is.

Bij optie 1 hebben wij als buurtraad nog een aantal vragen:
-Wat gebeurt er als een aantal bomen het niet gered hebben? Wordt dan toch alles vervangen, of alleen die bomen die het niet doen?
-Wat voor bomen komen er terug in het geval er tot vervanging wordt overgegaan?
-Wij willen bij deze optie de afspraak maken dat nieuwe bomen minstens de dikte hebben die zij nu zouden hebben als ze wel waren aangeslagen.

In de bijlage leest u waar de voorkeuren naar uit gaan. Daarnaast kregen we een aantal persoonlijke reacties en vragen, waar we met nadruk uw aandacht voor vragen. Met uw reactie daarop willen wij graag terug naar de bewoners.

Een extra pijnpunt blijkt te zitten bij ‘het laatste stuk’ van de Armhoefstraat, waar de bomen niet vervangen zijn. Ook daarover leest u in de bijlage.

In afwachting van uw reactie,
Vriendelijke groet
Lout Donders, voorzitter Buurtraad Armhoefse Akkers

 

 

Reageren is niet mogelijk