Buurtkrant

De Buurtkrant is het lokale nieuwsblad met allerlei wetenswaardigheden over de Armhoefse Akkers. De buurtkrant verschijnt 10 keer per jaar in een oplage van ongeveer 2200 stuks.
Redactieadres:  Spoorlaan 2, 5017 JS Tilburg of armhoefseakkers@gmail.com.

 • Anneke v. d. Avoird (advertenties) – Bosscheweg 192 – 013 – 542 30 65
 • Judith Doljé
 • Lout Donders (Donlog)
 • Gerben van Eeuwijk
 • Joost Ketelaars (bezorging)
 • Toine Kocx (fotografie)
 • Jaap van Loon
 • Ab Smit
 • Anne-Marie Smulders (In the picture)
 • Corin Sweegers
 • Debbie de Weijer
 • Rob Ysebaert (lay-out)

Aanlevergegevens
Wilt u een stukje of advertentie plaatsen? Lever dan uw kopij, voorzien van naam en adres, vóór de sluitingsdatum in bij een van de redactieleden, maar bij voorkeur via armhoefseakkers@gmail.com. Dit geldt ook voor particuliere advertenties en voor (incidentele) advertenties van particulieren en bedrijven.
Klachten over bezorging, onvolledige exemplaren van uw buurtkrant, of storende fouten? Meld het ons!

U kunt de kranten van het lopende jaar en het jaar daarvoor op deze website raadplegen. De overige kranten zijn vanaf 2010 digitaal als pdf beschikbaar; stuur de webmaster een mailtje als u een of meer oudere exemplaren online wilt ontvangen.

Reageren is niet mogelijk