Buurtkrant

Wijkblad

Het Wijkblad Armhoefse Akkers is het lokale nieuwsblad met allerlei wetenswaardigheden voor buurtbewoners in de Armhoefse Akkers, Moerenburg, Hoogvenne en Tivoli. Het wijkblad verschijnt 10 keer per jaar in een oplage van ongeveer 2500 stuks en wordt gemaakt en bezorgd door vrijwilligers.
Redactieadres:  Bosscheweg 192, 5015 AE Tilburg of armhoefseakkers@gmail.com.

 

Medewerkers:

 • Anneke v. d. Avoird (advertenties) – 013 – 542 30 65
 • France Ghijsen
 • Toon van Gestel (column)
 • Luc Houben
 • Joost Ketelaars (bezorging)
 • Jaap van Loon (editor)
 • Toine Kocx (foto’s)
 • Ben Nooyen
 • Lucy Reijnen
 • Rian v.d. Schoof
 • Rob Ysebaert (lay-out)

 

Aanlevergegevens
Wilt u een stukje of advertentie plaatsen? Lever dan uw kopij, voorzien van naam en adres, vóór de sluitingsdatum in bij een van de redactieleden, maar bij voorkeur via armhoefseakkers@gmail.com.
Dit geldt ook voor particuliere advertenties en voor (incidentele) advertenties van particulieren en bedrijven.

Klachten over bezorging, onvolledige exemplaren van uw buurtkrant, of storende fouten? Meld het ons!

U kunt de kranten van het lopende jaar en het jaar daarvoor op deze website raadplegen. De overige kranten zijn vanaf 2010 digitaal als pdf beschikbaar; stuur de webmaster een mailtje als u een of meer oudere exemplaren online wilt ontvangen.

Reageren is niet mogelijk