Planning

7bij308
 

26 oktober 2017

Aankondiging van de Werkgroep kerk en klooster

De KROON op de KERK

De presentatie van de ontwerpen voor de torenspits op 15 november 2017

Binnenkort wordt de Sacramentskerk gesloopt, op de voorkant met de toren na. Daarna worden op de plaats van schip en koor nieuwe huizen gebouwd. De projectontwikkelaar en de architect hebben de Werkgroep Kerk en Klooster en de inwoners van de wijk de mogelijkheid gegeven om mee te denken over het plaatsen van een alternatieve spits op de toren.Dat hadden ze natuurlijk helemaal niet hoeven doen, want zij zijn immers eigenaar van het gebouw, maar we zijn blij met de mogelijkheid die ons geboden wordt.

In samenspraak met de projectontwikkelaar en de architect is een ontwerpprocedure gestart en een jury samengesteld om een eerste selectie te maken. Deze jury bestond uit buurtraadvoorzitter Lout Donders, twee leden van de Werkgroep Kerk en Klooster (Arnoud-Jan Bijsterveld en Pieter Siebers) en Thomas Bedaux, de architect van de nieuwbouw die op de plaats van de kerk gaat komen.

De afgelopen zomer heeft de jury zich gebogen over de ongeveer tachtig schetsontwerpen voor een nieuwe torenspits op de Sacramentskerk. De jury liet zich adviseren door het Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur (BKKC). Drie inzenders zijn uitverkozen om hun ontwerp uit te werken: kunstenares Pieke Bergmans, architect Jos ten Brink en het architectenduo Dagmar Ebbeling en Frank van Winden. De gemeente Tilburg stelde een subsidie beschikbaar voor deze drie uitwerkingen.

De architect en aannemer hebben aangegeven dat ze in beginsel met elk van de drie ontwerpen uit de voeten kunnen, en dat ze bij de keuze van één van deze drie rekening willen houden met de voorkeur van de buurt. Dat is natuurlijk hartstikke mooi.

Op woensdagavond 15 november (en NIET, zoals eerder gecommuniceerd, op 8 november!) zullen de ontwerpers hun uitgewerkte voorstel presenteren tijdens een avond voor de hele buurt in de Pelgrimhoeve (Pelgrimsweg 27). Vooraf zal de jury over haar keuze bevraagd worden door oud-buurtgenoot Hans Dieteren. Hij zal ook de ontwerpers voorstellen en na afloop van de presentaties de buurtgenoten de gelegenheid geven vragen te stellen.

Het lijkt de buurtraad goed dat iedereen daarna nog eens kan nadenken over de ontwerpen. Daarom zal later dit jaar een gelegenheid worden georganiseerd waarop inwoners van de buurt kunnen stemmen over de ontwerpen. Dat is een unieke kans, want hoe vaak kunnen burgers meedenken over zo’n project? Op de 15de start ook de fondsenwerving voor de nieuwe spits, die door crowdfunding, sponsorgelden en subsidies verwezenlijkt moet worden. Die campagne gaat heten: De KROON op de KERK.

De zaal van de Pelgrimhoeve is open vanaf 19.30 u; de avond begint om 20.00 u; einde tegen 22.00 uur.

Werkgroep Kerk en Klooster

Buurt aan zet bij keuze nieuwe torenspits Sacramentskerk

Sloop van de kerk begint 11 september

Na bijna 12 jaar leegstand valt het grootste deel van de Sacramentskerk ten prooi aan de sloophamer. De laatste maanden is het gelukt om voor de gebrandschilderde ramen van Jan Dijker en de beelden in het priesterkoor van Charles Eijck een andere bestemming te vinden. Met uitzondering van de toren en de flankerende zijkapellen gaat de kerk vanaf 11 september tegen de grond, om plaats te maken voor woningen, ontworpen door Thomas Bedaux. Die zullen naar verwachting in het begin van 2019 opgeleverd gaan worden. De toren en de twee zijkapellen worden verbouwd tot appartementen.

Voor de toren wordt gezocht naar een nieuwe spits. Voor de zomer is een breed verspreide oproep verschenen, waarin werd gevraagd om een ontwerp voor een nieuwe bekroning. Daarop hebben meer dan 80 mensen gereageerd, waaronder veel architecten, kunstenaars, vormgevers en ook een aantal buurtbewoners. De inzendingen waren buitengewoon uiteenlopend: een hoorn met ijs, draaiende schotels, Jacobsladders maar vooral veel varianten op de koperen spits die er tot begin jaren ’90 stond.Alle ingediende ontwerpen zijn te zien bij Inzendingen.

Een jury van vijf personen heeft in de zomer de inzendingen beoordeeld, waarbij op diverse aspecten werd gelet. De kwaliteit en originaliteit maakten het buitengewoon lastig om – zoals de bedoeling was – tot een selectie van drie te komen. Aan drie inzenders is gevraagd om hun voorstel uit te werken tot een schetsontwerp: Pieke Bergmans, Jos ten Brink en Frank van Winden. Bergmans leverde een druppelvormig ontwerp in, dat ook doet denken aan een kaarsvlam. De ontwerpen van Ten Brink en Van Winden refereren aan de oorspronkelijke spits: in het eerste geval met glas bekleed, in het tweede een opengewerkte constructie. In beide gevallen wordt ook een vorm van verlichting voorgesteld.

De drie schetsontwerpen worden de komende maanden uitgewerkt, en zullen door de makers op 15 november vanaf 20.00 gepresenteerd worden in de Pelgrimhoeve. Die bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking tussen de buurtraad en de werkgroep Kerk en Klooster. Het is die avond aan de buurtbewoners om te bepalen welk van de drie ontwerpen uiteindelijk uitgevoerd zal gaan worden.

De manier waarop die avond de buurt de voorkeur gaat uitspreken wordt nog bepaald, maar vast staat dat de stemming tevens het startschot zal zijn voor de crowfdunding. Het wordt een van de manieren waarop de werkgroep Kerk en Klooster geld gaat inzamelen om het ontwerp daadwerkelijk te realiseren. Daar zal veel geld voor nodig zijn, reden waarom ook fondsen, overheden aangesproken zullen gaan worden. Hopelijk lukt het op deze manier de toren opnieuw tot een beeldbepalend element voor de stad te maken. Hoe de avond op 8 november precies wordt aangepakt leest u t.z.t. in de buurtkrant en op deze site.

 

12417

1944. Tweede Wereldoorlog. Vernielingen. Door geallieerd geschut zwaarbeschadigde toren.

 

Home

Inzendingen

De Sacramentskerk

De vernieuwbouwplannen

Op zoek naar een nieuwe torenspits

Oproep: ontwerp een nieuwe spits

Planning

Randvoorwaarden

Commissie torenspits en criteria

Contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reageren is niet mogelijk