Verslagen Beheeroverleg Jan Wier

Er is een beheeroverleg Jan Wier. Dit beheeroverleg is opgericht om de kwaliteit van wonen, werken en verblijven in de wijk te bewaken en te borgen. Het overleg is 20 juli 2012 voor het eerst bijeengekomen. Het beheeroverleg heeft de volgende taken en bevoegdheden, vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.
– Het volgen en bespreken van specifieke meldingen en klachten en het volgen en bespreken van de ontwikkelingen in de objectieve en subjectieve veiligheid in de woonomgeving.
– Het volgen en bespreken van de aanstaande verhuizing van de MHU naar Jan Wierhof en het volgen en bespreken van de uitvoering van medische heroïnebehandeling op hoofdlijnen.
– Het volgen en bespreken van de toekomstige verhuizing van de overige voorzieningen van Novadic-Kentron naar Jan Wierhof.
– Bewaken van de afspraken en bespreken en vastleggen van eventuele veranderingen in omstandigheden of afspraken.

Het overleg vergadert elke drie weken en is naast een onafhankelijke voorzitter en notulist samengesteld uit vertegenwoordigers van:

GGz Breburg
Buurtbewoners
Buurtraad
Wijkagenten
Novadic-Kentron
Gemeente Tilburg
Klasse Theater
Stichting Carré

U kunt hier de verslagen van het overleg lezen. Klik hier voor de permanente afspraken per 9 mei 2017.

13 juni5 september

13 juni5 september

9 mei

2012
20 juli
11 september
2 oktober
24 oktober
7 november
12 december
2013
16 januari
6 februari
28 februari
27 maart
16 april
7 mei
29 mei
26 juni
3 juli
13 augustus
3 september
24 september
15 oktober
5 november
26 november
17 december
2014
14 januari
4 februari
11 maart
8 april
20 mei
10 juni
1 juli
19 augustus
9 september
30 september
21 oktober
11 november
2 december
2015
13 januari
10 februari
10 maart
7 april
12 mei
9 juni
7 juli
6 oktober
3 november
1 december
2016
12 januari
8 maart
5 april
17 mei
14 juni
12 juli
6 september
11 oktober
6 december
2017
14 februari 

14 maart
11 april
9 mei
13 juni
5 september

 

Reageren is niet mogelijk